Стручно усовршување

Воспитниот тим на нашата градинка присуствуваше на обуката и работилницата на тема „Подобрување на компетенциите на давателите на услуги за работа со деца со попреченост и нивните родители“, организирана од „КОУЧИНГ-Н“ Друштво за консалтинг и услуги.