Проект „Сонце и сончев систем“

Децата од групата Пеперутки од објект Карпош 2 во склоп на проектот „Сонце и сончев систем“ преку активноста „Што е космос?“ се поттикнаа кон активно учење, кон користење на книга, енциклопедија и сликовница. Додека пак преку активноста „Веселите планети“ која се спроведе во соработка помеѓу воспитувачот и психологот на градинката, децата користеа различни материјали, алатки, инструменти, предмети, но пред се беа радосни и задоволни.

Фотографиите и видеата можете да ги погледнете на следниот линк: