Проект „Рециклирање“

Децата од групата Пајчиња од објект Карпош 4 на тема "Што претставува рециклирањето и како се прави" како дел од проектот „Рециклирање“ преку интересни активности ја развиваа способноста за раскажување настани по слики и се поттикнаа да ја прифаќаат екологијата како дел од современиот начин на живеење.