Проект „Детето и театарот“

Во склоп на проектот „Детето и театарот“, децата од групата Бубамари од објект Карпош 2, преку различните активности „Здрава храна", „Волкот и трите прасиња“, „Загубеното мече“ и „Моето среќно другарче“ се поттикнаа кон активно учење низ проекти, се оспособуваа за истражување и споредување, се поттикнува за учество во драматизација и прифаќање на игра на улоги.