Проект „Традицијата во РСМ - храна и обичаи“

Во рамките на проектот „Традицијата во РСМ - храна и обичаи“ групата Зајчиња објектот Карпош 4 заедно со воспитувачот се запознаа со поимот традиција и подготвија традиционална трпеза. Целта на активноста е децата да се запознаат со народното богатство и култура, користејќи ги непосредните искуства во процесот на учење.