Истражување на ниво на градинка

Спроведување на истражување на ниво на градинка, со цел подобрување на компетенциите на стручните работници, беше во фокусот на дводневната обука, на која присуствуваа дел од стручни работници од нашата градинка. Обуката беше организирана и спроведена од тим на обучувачи на Друштвото за консалтинг и услуги „Коучинг-Н“.