Јави се сега  +389 23 072 016  Сподели на Фејсбук 

Дневни активности

         

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДНЕВНИТЕ АКТИВНОСТИ НА ДЕЦАТА од 8 м до 24 м


Активности
Време
Прием на децата и слободни активности
6:00 - 8:15
Подготовка за појадок и појадок
8:30
Реализација на дневно планирање
9:00
Ужина
10:00
Слободни игри и престој на свеж воздух10:30
Тоалет – подготовка за ручек11:00
Ручек12:00 и 13:00
Пасивен одмор - спиење12:00 - 14:30
Ужина14:30 - 15:00
Реализација на дневно планирање15:15
Слободни игри15:30
Заминување на децата домадо 18:00

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДНЕВНИТЕ АКТИВНОСТИ НА ДЕЦАТА од 2 до 6 години


Активности
Време
Прием на децата и слободни активности
6:00 - 8:15
Утринска гимнастика8:15
Појадок
8:30
Реализација на дневно планирање
9:00
Ужина
10:00
Реализација на дневно планирање10:30
Прошетки, набљудувања и престој на свеж воздух11:00 - 12:00
Ручек12:15 - 12:30
Пасивен одмор - спиење12:45
Ужина14:30
Реализација на факултативни програми15:00
Реализација на дневно планирање17:30
Слободни игри15:00 - 17:30
Средување на центрите за учење17:30
Заминување на децата домадо 18:00